bg

事業案内

事業案内

 

業務内容

 

水処理保守・清掃業務

 

環境保全業務

汚水処理施設点検

 

 

 

 

 

 

 

都市整備業務

下水管渠更正工事

下水管渠更正工事-施工前

Before

下水管渠更正工事-施工後

After

 

総合設備工事業務

強力吸引車A

 

主要保有機材

 

汚泥・スラジ・廃油・廃液運搬関係

 

下水管内機械清掃・産業洗浄関係

 

浄化槽・汚水処理施設保守関係

 

浄化槽清掃用許可車両関係(青ナンバー)

 

飲料水槽清掃用関係

強力吸引車B